Gizlilik Politikası

 “www.libersis.com” sitesinin (Bundan böyle “Site” şeklinde anılacaktır) tüm hak ve kullanım yetkisi Libersis Ajans ‘a aittir. İşbu Gizlilik Politikası, sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olan İnce Fikirler tarafından işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Libersis Ajans kullanıcının ve kullanıcı tarafından tutulan diğer ilgililerin talep edilen bilgilerini yetkili mercilere bildirmek hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu bildirim hakkı, Libersis Ajansın anılan bilgileri sisteminde tutmakla sınırlı olduğu süre ile sınırlıdır. Ayrıca, benzer bir durumda Libersis Ajans, taraflar arasında kararlaştırılmış veya kararlaştırılacak gizlilik prensipleri hususunda bir takım tedbirleri alma hakkına da sahiptir. 

İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. Kullanıcıların veya müşterilerin Libersis Ajans’a ait www.libersis.com ya da işletilen diğer online platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır. Libersis Ajans, kişisel bilgileri hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 

Kişisel verileriniz, www.libersis.com ‘da sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla (üyelik oluşturma, üyelere özgü avantajlardan yararlanma, tanıtım, kampanya v.b. hizmetler dahil) Libersis Ajans’ın faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel bilgileriniz hiçbir durumda bu metinde veya taraflar arasındaki diğer anlaşma koşullarında öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. İnce Fikirler tarafından iletilen elektronik iletileri onaylamıyor iseniz info@libersis.com mail adresine bu isteğini belirten ileti göndererek listeden çıkmanız gerekmektedir.. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.libersis.com Websitesi üzerinde veya yazılımda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İnce Fikirler gerektiğinde IP adresi tespiti yapabilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, Müşterileri/ Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Libersis Ajans, kişisel bilgilerinizi özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizlerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Libersis Ajans’ın sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Libersis Ajans’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Müşteriye/ Kullanıcıya aittir.  Libersis Ajans, sizlerin vereceği destek ile kişisel bilgilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Kişisel bilgilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veya güncellenmesinin gerektirdiği hallerde Libersis Ajans ile info@libersis.com e-mail adresinden irtibata geçmenizi rica ederiz.

Libersis Ajans, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değiştirilen hükümler www.libersis.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Web sitesinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, ürün ve içeriğin her türlü telif hakkı Libersis Ajans’a aittir. İzin alınmaksızın kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.